Therapieën

Een uitgebreid en uniek aanbod

GGZ Momentum beschikt over een uniek divers therapieaanbod op onze verschillende locaties. Het behandelaanbod is bij ons niet op iedere locatie gelijk. Heb jij vragen over ons behandelaanbod op jouw voorkeurslocatie, neem dan contact op met de locatie naar keuze.

Psychotherapie

Psychotherapie wordt in ieder behandeltraject ingezet. Dus zowel ambulant als in deeltijd en en zowel individueel als in groepsverband.

Systeemtherapie

Problematiek wordt bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, ook wel je systeem genoemd (gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc.)

Lichaamsgerichte therapie

Wij bieden lichaamsgerichte therapie aan zoals vaktherapie, runningtherapie en mindfulness (en yoga).

Schematherapie

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren? Schematherapie kan jou hierbij helpen!

Cognitieve Gedragstherapie

De therapeut zal betrekkelijk kort stilstaan bij de jeugdervaringen van de cliënt. CGT richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

Psychofarmaca

Bij psychotische stoornissen of ernstige stemmingsstoornissen kan medicatie helpen. Bij verslavingsgerelateerde problematiek zijn wij hiermee echter terughoudend.

Narratieve therapie

Narratieve therapie gaat ervan uit dat de manier waarop mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Door deze verhalen te analyseren en waar nodig bij te stellen, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten.

Terugvalpreventie

De verworven kennis toe leren passen in het dagelijkse leven is een proces waar begeleiding bij gewenst is. Daarop is het gehele nazorgtraject van GGZ Momentum gebaseerd.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap