Therapieën

Een uitgebreid en uniek aanbod

GGZ Momentum beschikt over een uniek divers therapieaanbod op onze verschillende locaties. Het behandelaanbod is bij ons niet op iedere locatie gelijk. Heb jij vragen over ons behandelaanbod op jouw voorkeurslocatie, neem dan contact op met de locatie naar keuze.

Psychotherapie

Psychotherapie wordt in ieder behandeltraject ingezet. Dus ambulant, deeltijd en klinisch en zowel individueel als in groepsverband.

Systeemtherapie

Problematiek wordt bekeken in samenhang met jouw leefomgeving, ook wel je systeem genoemd (gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc.)

Vaktherapie

Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, of beweging.

Schematherapie

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren? Schematherapie kan jou hierbij helpen!

Runningtherapie

De kern van runningtherapie is om de psychische conditie te verbeteren. Hardlopen wordt opgebouwd tot een ontspannen duurloop.

Psychofarmaca

Bij psychotische stoornissen of ernstige stemmingsstoornissen kan medicatie helpen. Bij verslavingsgerelateerde problematiek zijn wij hiermee echter terughoudend.

Mindfulness & Yoga

Zijn jouw gedachten vaak ergens anders? Wil jij overleven of leven? Mindfulness kan worden ingezet ter ondersteuning op het reguliere behandelaanbod.

Terugvalpreventie

De verworven kennis toe leren passen in het dagelijkse leven is een proces waar begeleiding bij gewenst is. Daarop is het gehele nazorgtraject van GGZ Momentum gebaseerd.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap