Eetdeeltijd | locatie Nijmegen

Ambulante behandeling

Restrictieve eetstoornissen

Deze pagina is bedoeld voor cliënten van de ambulante behandeling van GGZ Momentum locatie Nijmegen, hun familie en andere betrokkenen. We informeren je hierin over de indicatie en behandeling.

Doelgroep

Cliënten (18+) waarbij sprake is van anorexia nervosa, boulimia nervosa of ander gespecificeerde eetstoornis. Hierbij maakt het niet uit of je al eens eerder in behandeling geweest bent, mogelijk direct uit een klinische opname komt of dit de eerste keer is dat je hulp zoekt. Wanneer er sprake is van een BMI lager dan 17 kunnen we je lichamelijke gezondheid onvoldoende waarborgen, dit is dan ook een contra-indicatie.

Intake en indicatie

Om te kunnen beoordelen of we een behandeladvies kunnen uitbrengen binnen onze instelling zal er na aanmelding een intake plaats vinden om je klachten in kaart te brengen. Tevens worden cliënten altijd door de psychiater gezien in verband met beoordeling van lichamelijke gesteldheid.

Behandeling

Onze behandeling is gebaseerd op de zorgstandaard eetstoornissen welke inhoud: CBT-E behandeling, aandacht voor lichaamsbeleving, betrekken naasten, kijken naar onderliggende problematiek.

Onze behandeling onderscheid verschillende fases, hierbij betrekken we altijd een voor jou belangrijke andere bij je proces.

Voor iedereen geldt:

1. Individueel voortraject

Opstellen behandelplan en start in kaart brengen van de klachten. Betrekken van naasten bij behandeling in de vorm van een psycho-educatieprogramma en systeemtaxatie.

2. Pregroep

6 groepsbijeenkomsten van 90 minuten. Het doel van de pregroep is om inzicht te krijgen in je eetstoornis (door psycho-educatie en het opstellen van je eigen probleemanalyse), lotgenotencontact op te doen en motivatie voor herstel te vergroten. Alle in stand houdende factoren van het eetprobleem worden in kaart gebracht en hier worden doelen aan gekoppeld. Hierna wordt met jou gekeken naar welke vervolgstap passend is om te nemen.

Vervolgstap kan zijn: doorstroom naar de tweede fase deeltijd, ofwel een individueel traject, ofwel een indicatie voor andere behandeling binnen Momentum (bijvoorbeeld schema-therapie), ofwel doorverwijzing naar een meer passende zorgaanbieder.

3. Eerste fase deeltijd

16 weken durende deeltijdbehandeling van 2 groepen per week, bij beide aansluitend een gezamenlijke (door ons verzorgde) lunch en 1 individueel contact per week. Het doel van de eerste fase deeltijd is om het verstoorde eet-en beweeggedrag te normaliseren en indien nodig toe te werken naar een minimaal gewicht van BMI 20.

Voorwaarde is:

  • Bereidheid om toe te werken naar bovenstaande doelen, hierbij wordt wekelijks gewogen op locatie.
  • Elke 5 weken wordt de voortgang geëvalueerd op basis van de gestelde doelen.
  • Wanneer er onvoldoende progressie is wordt geëvalueerd en gekeken met je behandelaren en je belangrijke naaste, naar hoe verder te gaan.

Vervolgstap kan zijn: doorstroom in de eerste fase deeltijdbehandeling, ofwel een individueel traject (meestal CGT), ofwel doorverwijzing naar een meer passende zorgaanbieder.

4. Tweede fase deeltijd

16 weken durende deeltijdbehandeling van 2 groepen in de week en 1 individueel contact per 2 weken. Hierbij liggen de doelen op terugvalpreventie in verstoord eet-en beweeggedrag, het (verder) leren hulp vragen in eigen omgeving (familie, vrienden, partner) en het ontdekken van onderliggende factoren van de eetproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan een negatief zelfbeeld, perfectionisme, onvoldoende ontwikkelde emotieregulatie vaardigheden, traumaklachten, autisme spectrum stoornis, pestverleden of andere factoren. Halverwege en aan het einde van de deeltijd evalueer je je eigen en elkaars proces in de groep waarna ook een gesprek met de regiebehandelaar volgt om te onderzoeken wat mogelijk een vervolgstap kan zijn.

Vervolgstap kan zijn: behandeling gaan afronden, ofwel een vervolgbehandeling (op onderliggende factoren) op onze locatie of mogelijk bij een andere zorgaanbieder. Een vervolgbehandeling kan individueel zijn, of in een groep.

Wachtlijst: Individuele start kan na indicatie over algemeen snel gemaakt worden. Pregroep stroom je in bij het eerstvolgende startmoment.

Contact

Wij helpen je graag

Heb jij een vraag of wil jij je aanmelden? Neem contact met ons op: 085 - 210 60 43

Openingstijden

Maandag 08.30 – 17.00 uur
Dinsdag 08.30 – 17.00 uur
Woensdag 08.30 – 17.00 uur
Donderdag 08.30 – 17.00 uur
Vrijdag 08.30 – 17.00 uur

“Ik mag met trots vertellen dat er binnen GGZ Momentum kansen worden geboden en er wordt geïnvesteerd in personeel. Het is een leerinstituut die open staat voor ontwikkeling en persoonlijke groei en waar ontplooiing een centraal begrip is, maar nog belangrijker een veilige plek waar je gewoon jezelf mag zijn.”

Behandelteam Nijmegen

Imke

GZ-Psycholoog

Saskia

Secretariaat

Femke

GZ-psycholoog

Bram

Psycholoog i.o. GZ-psycholoog

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap