Wie kunnen wij helpen?

Al vaak velen jaren last

Onze expertise ligt bij het behandelen van mensen die vaak vele jaren last hebben van psychische klachten, zoals somberheid, angsten, boosheid en prikkelbaarheid, waarbij bepaalde patronen van voelen, denken en handelen deze klachten in stand houden.

Vaak is er sprake van stemmingsklachten in combinatie met persoonlijkheidsfactoren, psychotrauma en/of problematisch gedrag op gebied van relaties, middelen (zoals drugs en/of alcohol) en eten. Bij het benaderen van de problematiek houden we rekening met iemands achtergrond, aanleg (aangeboren eigenschappen), karakter, opvoeding, leefomstandigheden, omgeving, relaties (o.a. familie en vrienden), cultuur, normen en waarden.

Een aantal vormen van verslaving

GGZ Momentum behandelt in principe alle vormen van verslaving met uitzondering van GHB-verslaving, ketamine verslaving en opiaatverslavingen, zoals heroïne, morfine, oxycodon en fentanyl. We hebben veel ervaring met behandeling van de volgende verslavingen: alcohol, cannabis, cocaïne en speed.

Waarom wij sommige drugsverslavingen niet behandelen

We menen dat GHB verslaving, ketamine en opiaatverslavingen vaak door hun ernst een ander behandeltraject behoeven waarin meer zorg is voor de lichamelijke kant van de verslaving. Dat is een vorm van zorg die wij kwalitatief niet kunnen bieden op het niveau waarop we onze zorg willen bieden. We menen dat de omliggende reguliere zorginstellingen, die gespecialiseerd zijn in de behandeling van verslaving, op dit punt een behandeling bieden die kwalitatief op een niveau ligt dat wij niet kunnen behalen voor deze vormen van verslaving. Het behandelen van deze verslaving vereist intensieve verpleegkundige zorg die wij momenteel niet in huis hebben.

Eetstoornis: Anorexia Nervosa

GGZ Momentum behandelt bijna alle vormen van eet- en gewichtsproblemen. De ondergrens bij anorexia nervosa is een BMI van 17. Heb je een BMI dat onder de 17 is, kunnen wij geen passend behandelaanbod doen. Hiervoor is zorg nodig die wij niet kunnen bieden. Wil je hier meer uitleg hierover dan kun je contact met ons opnemen. Voor sommige behandelvormen die wij aanbieden kan zelfs een BMI ondergrens van 18 gehanteerd worden.

Aandoeningen welke wij niet in behandeling kunnen nemen

  • Psychotische stoornissen, zoals schizofrenie;
  • Primair autisme;
  • Primair trauma(behandeling);
  • Bipolaire stoornis: manische depressie.

Omdat wij overwegend psychotherapeutische behandelingen aanbieden en dit veel van onze cliënten vraagt, is het hebben van tenminste een gemiddelde intelligentie, onderdak en voldoende draagkracht om ambulante behandeling aan te kunnen, een voorwaarde voor behandeling.

Meer informatie?

Mocht je vragen hebben of twijfel je of jouw psychische klacht wel door ons behandeld kan worden? Neem dan contact met ons op via een van onze locaties of stuur ons een email. Wij zullen proberen jouw vraag z.s.m. te beantwoorden.

Direct hulp nodig?

Wil je een afspraak maken? Bel met een locatie naar keuze of meld je aan via ons aanmeldformulier.

Bekijk onze locaties

Vind een locatie bij jou in de buurt!

 

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap