Specialistische GGZ

Wat is specialistische GGZ?

Wanneer psychische problemen na behandeling in de basis GGZ nog niet zijn opgelost of de psychische problemen van complexere of ernstigere aard zijn, kan de huisarts mensen doorverwijzen naar de gespecialiseerde (specialistische) GGZ. Wanneer een huisarts (of bedrijfsarts) iemand doorverwijst is er vnl. sprake van een zware en/of ingewikkelde psychische aandoening waarbij intensieve(re) behandeling nodig is.

Welke GGZ is geschikt voor mij?

Merk je dat je last hebt van problemen met een psychische aard, dan is de huisarts in principe het eerste aanspreekpunt. Met de huisarts bespreek je de vorm en ernst van de klachten zodat vervolgens gekeken kan worden of de psychische klachten ‘verholpen’ kunnen worden met de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ kan hulp bieden bij lichte(re) psychische problemen.

Huisarts en POH-GGZ:

 • Direct toegankelijk
 • Behandeling van lichtere psychische problemen
 • Gericht op preventie
 • Zelfhulpmiddelen, e-health en psycho-educatie

Wanneer de klachten van een mildere of complexere aard zijn dan zal de huisarts doorverwijzen naar de basis GGZ of specialistische GGZ. De huisarts maakt deze beslissing o.b.v. een aantal criteria: de ernst-, het risico, de complexiteit en het beloop van de psychische klachten. Tevens zal de huisarts kijken naar het type DSM stoornis.

Basis GGZ:

 • Verwijzing via huisarts of bedrijfsarts
 • Lichte en matige psychische problemen
 • Eerstelijns psychologische zorg
 • E-health en psychologische hulp/consulten
 • Kort, middel, intensief en chronisch behandeltraject

Specialistische GGZ:

 • Verwijzing via de huisarts of bedrijfsarts nodig
 • Complexe en ernstige psychische aandoeningen
 • Tweedelijns psychologische zorg
 • Behandeling en/of opname in een instelling
 • Begeleiding verpleegkundige (ambulante) zorg

Verschil basis- en specialistische GGZ

Het is belangrijk om te weten wanneer je met jouw psychische klachten het beste naar de basis GGZ of naar een specialistische GGZ (ook wel gespecialiseerde GGZ) kunt gaan. Het verschil is niet erg lastig waarbij het onderscheidt vooral heeft te maken met de hulpvraag en de ernst van de klacht(en).

Basis GGZ:

 • Bedoeld voor mildere, niet-complexe psychische problemen en aandoeningen
 • De cliënt is bewust van zijn/haar zorgvraag en wens
  In de basis GGZ speelt het behouden van de ’eigen regie’ een belangrijke rol
 • De basis GGZ biedt verschillende behandeltrajecten aan: kort, middel, intensief en chronisch

Specialistische GGZ:

 • Bedoeld voor ernstigere, complexe psychische problemen en aandoeningen
 • In de specialistische GGZ speelt de samenwerking tussen cliënt en behandelaar een belangrijke rol
 • De specialistische GGZ biedt behandeltrajecten aan als: ambulant, dagbehandeling en klinische behandeling

Waar sluit jouw hulpvraag op aan?

Daar waar GGZ Momentum zich toelegt op SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, voorheen tweedelijns GGZ), kan het zo zijn dat jouw hulpvraag meer aansluit bij de GBGGZ (Generalistische basis GGZ, voorheen eerstelijns GGZ). Je kunt ons altijd om hulp vragen bij twijfel.

Meer informatie?

Mocht je vragen hebben over de basis GGZ of de specialistische GGZ of twijfel je of jouw psychische klacht wel door ons behandeld kan worden? Neem dan contact met ons op via een van onze locaties of stuur ons een email. Wij zullen proberen jouw vraag z.s.m. te beantwoorden.

Direct hulp nodig?

Wil je een afspraak maken? Bel met een locatie naar keuze of meld je aan via ons aanmeldformulier.

Bekijk onze locaties

Vind een locatie bij jou in de buurt!

 

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap