Onze organisatie

GGZ Momentum vindt het belangrijk dat zowel cliënten als het personeel inspraak hebben in de zorg en de behandeling die wij bieden. Door de actieve betrokkenheid van o.a. de Familieraad en de Cliëntenraad wordt de kwaliteit van onze zorg continue verbeterd.

Raad van Toezicht

Alle strategische en organisatorische keuzes van de Raad van Bestuur worden getoetst en bewaakt door de Raad van Toezicht.

Ondersteunende diensten

GGZ Momentum heeft een aantal ondersteunende diensten. Onze medewerkers in de ondersteunende diensten werken niet direct in de zorg. Ze ondersteunen de zorg op uiteenlopende manieren. Ze zorgen ervoor dat de zorg goed verloopt, ze ondersteunen met medische of paramedische zorg, of ze adviseren en ondersteunen de Raad van Bestuur. Denk hierbij aan een een kwaliteits- en communicatiemedewerker, designer, financiële afdeling en ICT.

Cliëntenraad

GGZ Momentum wil graag dat cliënten meepraten over de zorg. Wie anders dan cliënten zelf kunnen het best aangeven wat wenselijk en nodig is? Door in gesprek te gaan met cliënten kan GGZ Momentum een betere zorg leveren. Hiervoor heeft de instelling een cliëntenraad opgericht.

Familieraad

Een familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen GGZ Momentum die de collectieve belangen van de familie van de cliënt behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden van cliënten die in de instelling onder behandeling zijn.

Ondernemingsraad

Ook alle medewerkers van GGZ Momentum hebben een actieve rol in de ontwikkeling van de organisatie en de zorg. Onze Ondernemingsraad is gebaseerd op een sociocratisch principe, wat inhoudt dat iedere medewerker OR-lid is en inspraak heeft.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap