Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie en continuïteit van GGZ Momentum. De Raad van Toezicht bepaalt o.a. de einddoelstelling, stelt statuten vast, legt verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur vast, stelt het Bestuur aan en keurt beleid goed of geeft advies voor bijsturing.

Pro-actief advies

Het functioneren van de onderneming en van de bestuurders wordt door de raad kritisch gevolgd. Wij geven pro-actief advies (distantie versus betrokkenheid) en bewaken de naleving van de statuten en het reglement. Wij volgen het profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0 van de NVTZ en willen daarmee bereiken dat we toegevoegde waarde opleveren voor de zorg die GGZ Momentum levert. Wederzijds vertrouwen met inspiratie en verbinding is daarbij het uitgangspunt.

Klankbord

De Raad van Toezicht is een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij de raad van bestuur van GGZ Momentum van adviezen kunnen voorzien.

ggz-momentum-logo

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap