Mijn GGZ Momentum

Cliëntportaal

Tijdens je behandeling bij GGZ Momentum is het gebruikelijk dat je op een aantal vaste momenten in je behandeling gevraagd wordt een aantal vragenlijsten in te vullen.

Het betreft hier de ‘ROM-vragenlijsten’. ROM is de afkorting van ‘Routine Outcome Monitoring’ en dit is een belangrijk onderdeel van je behandeling. Met deze vragenlijsten onderzoeken we wat de ernst en invloed van je klachten is op je dagelijks functioneren en kwaliteit van leven en of je klachten gedurende je behandeling al dan niet afnemen. Op basis van de uitkomsten op deze vragenlijsten bespreek je samen met je behandelaar of jouw behandeling de gewenste effecten heeft en kun je samen bespreken of het nodig is om de focus, vorm of intensiteit van de behandeling bij te sturen.

In de praktijk zal je bij intake of start van je behandeling gevraagd worden om deze vragenlijsten in te vullen en tijdens je behandeling op de momenten dat je met de behandelaar je behandeling evalueert. De frequentie van deze tussentijdse metingen hangt af van de soort behandeling die je krijgt.

Bij het einde van de behandeling krijg je opnieuw de vraag om de vragenlijsten in te vullen, inclusief een vragenlijst waarin je kunt aangeven in hoeverre je tevreden bent over de behandeling.

Tevens worden de vragenlijsten anoniem ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek binnen Momentum en om de kwaliteit van de behandelingen van Momentum te verbeteren. Dit continue verbeterproces is van grote waarde voor Momentum. ROM is ook onderdeel van de afspraken tussen GGZ Nederland met Zorgverzekeraars Nederland.

Inloggen?

Je zult verwezen worden naar een pagina van Karify waar je om inloggegevens gevraagd worden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de vragenlijsten of hulp met het invullen dan kun je hiervoor contact opnemen met de patiëntenadministratie van jouw locatie.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap