Kosten

Duidelijkere zorgnota's in 2022

Update: 27-10-21

Vanaf 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel landelijk ingevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Ook GGZ Momentum is hierop voorbereid. Het zorgprestatiemodel is een nieuw model voor vergoedingen welke streeft naar eenvoudige regels en duidelijke nota’s voor jou als cliënt. Zo kun je bijvoorbeeld zien op welke datum en met wie je een behandelsessie hebt gehad en hoelang deze heeft geduurd. Gemakkelijk toch? Dit nieuwe model gaat overigens niet over de inhoud van de zorg. De zorg die GGZ Momentum levert verandert dan ook niet.

> Behoefte aan meer informatie? Bekijk voor alle actuele informatie de website www.zorgprestatiemodel.nl
> Download onze flyer met informatie: Download

Wat gaat er voor jou veranderen?

Een gevolg van dit nieuwe model is een verandering op het gebied van het eigen risico. Ben je in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt dan kun je te maken krijgen met een eigen risico wat eerder dan ‘normaal’ bij je in rekening wordt gebracht. Het kan zijn dat het eigen risico voor het kalenderjaar 2021 al eerder in rekening is gebracht. Bijvoorbeeld door een bezoek aan een ziekenhuis voor een onderzoek of medicatie die niet vanuit het basispakket wordt vergoed.

Wat voor invloed heeft dit op jou als cliënt bij Momentum?
Bekijk het op de pagina "Wat betekent het zorgprestatiemodel voor mij?

 


Keuze zorgverzekering 2021

Wist je dat de keuze voor een zorgverzekeraar en het type zorgverzekering effect heeft op de kosten die je mogelijk zelf betaalt voor je behandeling bij ons? Wij zijn met een aantal zorgverzekeraars nog in onderhandeling over een contract voor 2021. Zodra definitief bekend is of we wel of niet een contract sluiten, vermelden we dat in onderstaand schema.

Intakegesprek en/of behandeling in 2021

Heb je bij ons een intakegesprek gehad in 2021 en/of is jouw behandeling gestart in 2021? Dan zijn de voorwaarden in onderstaand overzicht op jou van toepassing.

(Bekijk je deze pagina via je mobiel? Gebruik dan de zoomfunctie voor het beste resultaat)

Intakegesprek en/of behandeling in 2020

Heb je bij ons een intakegesprek gehad in 2020 en/of is jouw behandeling gestart in 2020? Dan zijn de voorwaarden in onderstaand overzicht op jou van toepassing. Dat geldt ook als jouw behandeling in 2020 is gestart en in 2021 doorloopt.

(Bekijk je deze pagina via je mobiel? Gebruik dan de zoomfunctie voor het beste resultaat)

Kosten

Eigen risico

Je betaalt een eigen risico als je gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Het verplichte eigen risico in 2021 is EUR 385. De door ons geleverde zorg valt onder het basispakket, daarom betaal je dus zelf de eerste EUR 385. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten.
LET OP!: Indien je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, wordt het door jou gekozen bedrag bij jou in rekening gebracht

Behandeling

Geen kosten voor jou
Je hoeft zelf geen kosten te betalen voor de intake of behandeling bij ons. Wij krijgen de kosten namelijk volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar, omdat wij een contract hebben met hen of omdat jij een zuivere restitutieverzekering hebt afgesloten.

Het kan ook zijn dat jij een naturaverzekering of combinatieverzekering hebt en wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt de zorgverzekeraar vaak een lagere vergoeding dan het tarief dat wij rekenen voor de behandeling. Wij hebben ervoor gekozen om dit verschil in kosten van de behandeling niet bij jou in rekening te brengen. Wij vinden namelijk dat de beslissing van de zorgverzekeraar om een lagere vergoeding te betalen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geen belemmering voor jou mag zijn om de zorg te krijgen die je nodig hebt.

Niet tijdig afzeggen afspraak

Wanneer je niet verschijnt op een afspraak of niet binnen 24 uur de afspraak annuleert (no-show) betaalt de zorgverzekeraar de tijd die voor je bij de behandelaar is gereserveerd niet aan ons uit. Daarom kunnen wij de kosten bij het niet verschijnen op een afspraak bij jou in rekening brengen.

Tarieven

In de zorg spreken we over tarieven en vergoedingen. Wat is het verschil? Een tarief is het bedrag dat wij als zorgaanbieder in rekening mogen brengen voor de door ons geleverde zorg. De vergoeding is het deel van het in rekening gebrachte tarief dat jij vergoed krijgt van jouw zorgverzekeraar.

Met de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben, spreken wij onderling een tarief af. Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan mogen wij maximaal de landelijke tarieven die de Nederlandse zorgautoriteit (NZa-tarieven) heeft vastgesteld in rekening brengen. De tarieven zijn inclusief BTW. De startdatum van je zorg is bepalend voor welke tarieven wij in rekening brengen bij je zorgverzekeraar.

Rekening

Via Momentum

Wij sturen de rekening van de intake of behandeling rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar betaalt aan ons uit. Je hebt er zelf dus geen omkijken naar.

Via jou

Helaas is het niet mogelijk voor ons om de rekening van de intake of behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar te declareren. Je ontvangt daarom zelf de rekening van ons. Deze rekening dien je vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk aan jou uit. Jij betaalt vervolgens het bedrag dat hebt ontvangen weer aan ons.

Toestemming zorgverzekeraar

Als je bij ons in behandeling wilt terwijl wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar, kan het zo zijn dat de zorgverzekeraar van jou verlangt dat je vooraf toestemming vraagt. Zonder toestemming krijg je de zorg niet vergoed. Die toestemming heet in verzekeringstermen een machtiging. De zorgverzekeraar vraagt om uitgebreide informatie (verwijsbrief, behandelplan, offerte etc.) om de machtigingsaanvraag te kunnen beoordelen. Wij kunnen de machtigingsaanvraag ook namens jou indienen, als je ons hiervoor toestemming geeft.

Wat betekent dit voor jou?

Na de intakeprocedure stelt je behandelaar een behandelplan op. Dit behandelplan wordt samen met andere informatie in een machtigingsaanvraag gegoten waarin wij de zorgverzekeraar vragen om toestemming te geven voor de geadviseerde behandeling. Zorgverzekeraars geven aan dat zij een termijn van 10 werkdagen hanteren waarbinnen zij een reactie geven. In de praktijk kan dit soms langer duren. Wanneer je zorgverzekeraar toestemming geeft, mag je bij ons in behandeling en worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed (zie kopje “kosten” en dan “behandeling”).

ggz-momentum-logo

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap