Wat betekent het zorgprestatiemodel voor mij?

De zorg die jij krijgt verandert niet

Vanaf 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Ook GGZ Momentum is hierop voorbereid. Het zorgprestatiemodel is een nieuw model voor vergoedingen. Het model streeft naar eenvoudige regels en duidelijke nota’s voor jou als cliënt. Zo kun je bijvoorbeeld zien op welke datum en met wie je een behandelsessie hebt gehad en hoelang deze heeft geduurd. Gemakkelijk toch? Dit nieuwe model gaat overigens niet over de inhoud van de zorg. De zorg die GGZ Momentum levert verandert dan ook niet.

Een gevolg van dit nieuwe model is een verandering op het gebied van het eigen risico. Ben je in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt dan kun je te maken krijgen met een eigen risico wat eerder dan ‘normaal’ bij je in rekening wordt gebracht. Het kan zijn dat het eigen risico voor het kalenderjaar 2021 al eerder in rekening is gebracht. Bijvoorbeeld door een bezoek aan een ziekenhuis voor een onderzoek of medicatie die niet vanuit het basispakket wordt vergoed.

Het eigen risico blijft in 2022 ook voor de behandeling in GGZ bestaan. Hieronder leggen wij het zo goed als mogelijk voor jou uit.

 


Invloed op het eigen risico

GGZ-behandelingen voor cliënten ouder dan 18 jaar worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten cliënten een verplicht eigen risico betalen. Het eigen risico verbruik je gedurende een kalenderjaar indien zorg niet vanuit het basispakket wordt vergoed. Een kalenderjaar is van 1 januari tot en met 31 december.

Bekijk hieronder het verschil m.b.v. een voorbeeld:

Zo gaat het tot 31 dec. 2021

Nu krijgt de zorgverzekeraar aan het einde van een behandeltraject, maar soms ook pas een jaar later, één rekening met daarin alle onderdelen van de behandeling. De zorgverzekeraar kijkt naar de startdatum van het eerste directe of indirecte behandelcontact (startdatum DBC) om te bepalen bij welk kalenderjaar de rekening hoort. Als de zorgverzekeraar de rekening betaalt, kijkt hij of het eigen risico voor dát kalenderjaar al was opgemaakt. (Weet je nog? Mogelijk een eerder bezoek aan een ziekenhuis voor een onderzoek of je medicatie die niet vanuit het basispakket werden vergoed)

Een voorbeeld: een cliënt heeft in oktober, november en december 2020 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2021. In januari en februari zijn er nog 4 gesprekken. Dan is de behandeling klaar. Alle 12 gesprekken staan op dezelfde rekening die in maart 2021 naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd. Die kijkt naar de startdatum van het eerste directe of indirecte behandelcontact (startdatum DBC). Die was in oktober 2020. De rekening telt mee voor het eigen risico van 2020.

Zo gaat het vanaf 1 jan. 2022

In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als een behandeltraject afgerekend. De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (prestaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Het gaat hierbij alleen om de consulten waarbij je met een behandelaar hebt gesproken. Denk aan een gesprek op een van onze locaties of digitaal via bijv. een videobel afspraak of e-mailcontact met een behandelaar. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De activiteiten die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld: een cliënt heeft in 2022 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2023. In 2023 heeft hij 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2023.

Wat merk jij in 2022 als cliënt hiervan?

Wat deze verandering betekent voor het eigen risico, verschilt per cliënt. Het hangt bijvoorbeeld af van het moment van de behandeling in het kalenderjaar en van hoeveel eigen risico je als cliënt al hebt betaald. Het kan zijn dat je vanaf 2022 sneller je eigen risico verbruikt, bijvoorbeeld door een intensieve behandeling.

Kies het eigen risico wat bij jou past

Als jij als cliënt hebt gekozen voor een hoger eigen risico dan betaal jij een groter deel van de zorgkosten zelf. Het wettelijk eigen risico voor 2022 bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro vrijwillig eigen risico bovenop het wettelijk eigen risico). Let erop dat je jaarlijks het vrijwillig eigen risico per 1 januari kunt aanpassen bij jouw zorgverzekeraar. Zo voorkom je dat je jaarlijks een onnodig hoog eigen (vrijwillig) risico kwijt bent.


Hoe ziet mijn nieuwe factuur eruit?

De factuur die jij ontvangt zal per 1 januari 2022 veranderen. Op de nieuwe factuur vind je alle activiteiten terug. Het gaat hierbij alleen om de consulten waarbij je met een behandelaar hebt gesproken. Denk aan een gesprek op een van onze locaties of digitaal via bijv. een videobel afspraak of e-mailcontact met een behandelaar. Bekijk hieronder hoe een voorbeeldfactuur (ingezoomd op de activiteiten, ook wel prestaties) eruit kan komen te zien.

 

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap