Wat is een cliëntenraad?

GGZ Momentum wil graag dat cliënten meepraten over de zorg. Wie anders dan cliënten zelf kunnen het best aangeven wat wenselijk en nodig is? Door in gesprek te gaan met cliënten kan GGZ Momentum een betere zorg leveren. Hiervoor heeft de instelling een cliëntenraad opgericht.

Cliëntmedezeggenschap

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van GGZ Momentum, en biedt inspraak en medezeggenschap. De cliënt staat bij ons centraal. De raad is een medezeggenschapsorgaan en valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

Jouw mening telt!

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van GGZ Momentum en komt op voor de gemeenschappelijke belangen. We signaleren problemen en klachten en verwoorden deze naar het management. Ook met suggesties of facilitaire klachten kunt u terecht bij de cliëntenraad. De cliëntenraad houdt regelmatig vergaderingen.

Contact opnemen?

ggz-momentum-logo

Uit wie bestaat de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat meestal uit 5 cliënten en ex-cliënten van de beide zorginstellingen. Door onze eigen ervaringen binnen de instelling kunnen we gericht voorstellen doen die kunnen leiden tot verbeteringen in de organisatie. Tenslotte weten wij hoe het is om cliënt te zijn van GGZ Momentum!

Onze werkwijze

De cliëntenraad heeft de wettelijke mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen op terreinen die direct met cliënten en hun leefomgeving te maken hebben. Dat betekent in de praktijk dat de cliëntenraad alles aan de orde kan stellen wat te maken heeft met voeding, recreatie en ontspanningsmogelijkheden, hygiëne, geestelijke verzorging en geestelijke bijstand, of er een advies over kan uitbrengen. We praten ook mee als er ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld, bijvoorbeeld bij een fusie, verbouwing of een verhuizing.

Wij zoeken nieuwe leden!

De cliëntenraad is opzoek naar nieuwe leden! Voel jij je geroepen om deel te nemen aan de cliëntenraad? Meld je dan nu aan met motivatie via ons e-mailadres clientenraad@ggzmomentum.nl.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap