Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Heb jij een vraag?

Heb jij een vraag aan GGZ Momentum? Bekijk onderstaande lijst van veelgestelde vragen en vind het antwoord. Staat jouw antwoord er niet tussen? Neem dan (telefonisch) contact met ons op.

 


Direct geholpen worden?

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?
Bel met een GGZ Momentum locatie naar keuze.

Vraag en antwoord

Na het insturen van een contactformulier vindt er een telefonische kennismaking plaats met een medewerker van de patiëntenadministratie. Wanneer je hulpvraag aansluit bij ons behandelaanbod, zal er een intakegesprek plaatsvinden. De intake kan in de meeste gevallen binnen 2 weken plaatsvinden.

Een intakegesprek bestaat uit een aantal delen. Je wordt ontvangen door een medewerker van de patiëntenadministratie welke je helpt met het invullen van een aantal formulieren en vragenlijsten. Daarna zal er een gesprek met een individuele behandelaar plaatsvinden.

In de praktijk is dit meestal een psycholoog. Daarna een gesprek met een hoofdbehandelaar. Dit kan een psychotherapeut, een klinisch psycholoog of een psychiater zijn. Daarna vindt er een overleg plaats tussen de individueel behandelaar en hoofdbehandelaar en wordt er in de meeste gevallen direct een behandeladvies afgegeven. Na deze gesprekken vindt er nog een gesprek met de patiëntenadministratie die wat praktische zaken met je zal bespreken. Deze procedure vindt meestal op 1 dag plaats en duurt tussen de 2,5 en 4 uur.

In de meeste gevallen wordt de behandeling volledig vergoed. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover lees je op de pagina over kosten.

In de meeste gevallen betaal je geen eigen bijdrage voor een behandeling bij GGZ Momentum. Meer informatie hierover lees je op de pagina over kosten.

De actuele wachttijden per locatie zijn te vinden op onze locatiepagina’s:

 

Tweedelijns Specialistische geestelijke gezondheidszorg valt binnen het basispakket maar komt wel ten lasten van het eigen risico. Meer informatie hierover lees je op de pagina over kosten.

Dit is geheel afhankelijk van het advies en gekozen behandeltraject. Een behandeling kan van 3 tot 24 maanden duren.

De behandelaar waar je het eerste intakegesprek mee hebt blijft (in de meeste gevallen) je individuele behandelaar tijdens je gehele behandeling. Mits er gekozen wordt voor een behandelvorm welke niet uitgevoerd wordt door de behandelaar in kwestie. Wanneer er om een gegronde reden onvrede is over je behandelaar, kan in overleg gezocht worden naar een andere behandelaar.

Een psychiater is nodig om een diagnose te mogen stellen waarop een behandeling gebaseerd wordt. Bij een intakegesprek dient de psychiater de cliënt altijd even gezien te hebben.

Farmacotherapie (medicijnen) vindt altijd plaats onder begeleiding van een psychiater. Tevens passen onze psychiaters ook psychotherapie toe.

Voor familie en naasten is een uitgebreid familieprogramma bestaande uit 3 bijeenkomsten en aansluitend eventueel een wekelijkse themagroep voor een bepaalde periode.

Daarnaast wordt er systeemtherapie aangeboden wanneer nodig. Dit kan zowel gezins- als partner/relatietherapie betreffen.

GGZ Momentum heeft 6 poliklinieken in Nederland. Breda, ‘s-Hertogenbosch, Helmond, Nijmegen en Veldhoven. Kijk op deze pagina voor alle locaties.

GGZ Momentum heeft geen eigen crisisdienst. Wanneer een cliënt bij GGZ Momentum in behandeling is, wordt er naar een gepaste oplossing gezocht. Vaak is dit eerst terug verwijzing naar de huisarts. Wanneer de cliënt nog geen cliënt van GGZ Momentum is, wordt er altijd naar de huisarts of de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis verwezen.

GGZ Momentum kent erg hoge succescijfers. Er vinden verschillende metingen plaats. Metingen van het CQI (customer quality index) GGZ 2016-2017 kun je teruglezen op de pagina waar deze worden getoond.