Vaktherapie

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is een therapievorm die wij inzetten bij Momentum en bestaat uit verschillende methodieken die als hulpmiddel ingezet kunnen worden bij mensen met een psychische aandoening en psychosociale problematiek. Binnen vaktherapie worden diverse werkvormen, materialen en technieken ingezet zodat de problematiek van de cliënt op diverse invalshoeken kan worden behandeld.

Soorten vaktherapie:

  • Dramatherapie
  • Danstherapie
  • Beeldende therapie
  • Psychomotorische therapie (PMT)
ggz-momentum-logo-vogel (2)

Beheersing en regulering van emoties, rollenspellen, leren uiten en/of verdragen van gevoelens, ademhaling, confrontatie met dagelijkse patronen, lichaamstaal en lichaamsbeleving.

Vaktherapie

Dramatherapie

Dramatherapie is een onderdeel van vaktherapie en richt zich op de beheersing en expressie van emoties. Dramatherapie zorgt ervoor dat het reflectievermogen wordt ontwikkeld en communicatieve vaardigheden worden uitgebreid. Dramatherapie is een methodiek welke werkt met een verzonnen (fictieve) werkelijkheid. Dit kan o.a. worden ingezet door middel van dramatherapeutisch spel, verschillende theaterwerkvormen, het naspelen van scènes (persoonlijke situatie) en/of een rollenspel.

Het doel van dramatherapie is om om te gaan met gevoelens, het leren uiten en verdragen van deze gevoelens. Dramatherapie geeft de mogelijkheid om met gedrag te oefenen zodat er een gedragsverandering kan plaatsvinden. Kortom, met dramatherapie wordt er gekeken naar gedragspatronen en hoe deze doorbroken kunnen worden.

Beheersing van emoties, rollenspellen, leren uiten en/of verdragen van gevoelens

Danstherapie

Onder vaktherapie valt ook danstherapie. Danstherapie is meer dan dansen alleen, want wist je dat je met dansen zowel lichamelijke, mentale als emotionele processen op gang kunt brengen? Danstherapie houdt zich o.a. bezig met improviseren op muziek, ontspanning en synchronisatie. Zo worden dans en spel methodisch en doelgericht ingezet. Danstherapie kan zich bijvoorbeeld richten op het verbeteren van de ‘veerkracht’, het reguleren van emoties en het herstellen van negatieve gedachten. Danstherapeuten hanteren specifieke observatietechnieken en stemmen zo af welke bewegingsmogelijkheden er bij jou als cliënt zijn. Met danstherapie worden gevoelens, denkwijzen en gedrag inzichtelijk gemaakt en onderzocht.

Het doel van danstherapie is om vitale processen zoals de ademhaling en hartfrequentie te reguleren. Dit kan onder andere door ritmische en expressieve bewegingsactiviteiten welke met danstherapie worden aangeboden. Zo leer je als cliënt om emotionele spanningen af te bouwen. Danstherapie geeft je een nieuwe ervaring qua lichaamsbewustzijn en heeft een positief effect op ‘het kunnen loslaten’ in het dagelijks leven.

Reguleren van emoties, verbeteren van veerkracht, herstel psychische problemen, reguleren ademhaling & hartfrequentie

Beeldende therapie

Met behulp van beeldende therapie worden er interventies ingezet met bijvoorbeeld beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen en digitale middelen. Als cliënt zul je tijdens deze behandelingen fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen opdoen. Wat het bijzondere is aan beeldende therapie is dat het eindstuk waaraan gewerkt wordt concreet is, tastbaar. Als cliënt is het mogelijk om met dit werkstuk verschillende kanten op te gaan. Ga je het loslaten? Leg je het weg? Kijk je ernaar terug? En hoe ervaar je het als het eens op een andere manier doet?

Het doel van beeldende therapie is om cliënten het ‘diepere’ gevoel te laten beleven. Met beeldende therapie worden patronen in denken, voelen en handelen (in een veilige omgeving) geconfronteerd.

Het leren wegleggen/loslaten, een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen, confrontatie met dagelijkse patronen

Psychomotorische therapie (PMT)

Met psychomotorische therapie ga je als cliënt/therapeut meer aan de slag met interventies die gericht zijn op bewegingsgedrag en lichaamsbeleving. Met psychomotorische therapie wordt de cliënt letterlijk in beweging gebracht of wordt de cliënt juist gevraagd/geleerd in stil te staan bij de betekenis van het bewegingsgedrag. Er wordt geleerd zich te richten op de beleving van het lichaam en wordt er gebruik gemaakt van diverse strategische oefeningen. Denk hierbij aan oefen-, functionele, stimulerende, ontdekkende en conflicterende strategieën.

Het doel van psychomotorische therapie is om klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eet- en verslavingsproblemen of burn-out aan te pakken. Deze klachten hebben namelijk vaak ook een lichamelijke kant en worden zichtbaar en voelbaar in bewegingsgedrag, lichaamstaal en lichaamsbeleving.
Voor psychomotorische therapie werk je dan ook samen met de therapeut aan lichamelijke activiteiten. Van belang hierbij is hoe jij jouw lichaam ervaart, hoe jij ziet hoe jouw lichaam beweegt en welke betekenis je daaraan verleent.

Doelgericht vormen en sturen van bewegings- en belevingsactiviteiten

Direct hulp nodig?

Wil je een afspraak maken? Bel met een locatie naar keuze of meld je aan via ons aanmeldformulier.

Bekijk onze locaties

Vind een locatie bij jou in de buurt!

 

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap