Onderzoek naar spiritualiteit: voor de cliënt

Rol spiritualiteit bij herstelproces

Dit jaar is er bij Momentum onderzoek gedaan naar de ervaring van spiritualiteit en welke rol dit speelt bij het herstelproces van cliënten. De bovenstaande uitspraak komt van een van de deelnemers van het onderzoek. Zij maakte in haar verleden veel pijnlijke dingen mee die grote impact hadden op haar leven. Toch geeft ze aan dat ze dit lijden nodig heeft gehad om te komen waar ze nu is. Als ze het zou mogen terugdraaien, zou ze het lijden opnieuw willen doorstaan om op de plek te komen waar ze nu is.

Meerdere deelnemers van het onderzoek geven aan hun lijden niet te hebben willen missen. Ze geven aan dat hun lijden ze heeft gemaakt tot wie ze nu zijn. ‘Het heeft zo moeten zijn’ zeiden ze. Sommigen beschreven alsof ze ervaarde dat er een pad voor hen is uitgestippeld waarbij alle momenten van tevoren zijn vastgelegd. De eigen invloed leek hierbij klein. Acceptatie dat het leven loopt op een manier waar zij zelf weinig invloed op hebben gaf hen rust.

Serenity prayer

Mogelijk heb je moeite met het accepteren van bepaalde situaties. Ook situaties waar je geen invloed op hebt. De volgende oefening kan je hierbij helpen. Het heet de serenity prayer. De oefening helpt je je focus te leggen op de dingen waar je wel invloed op hebt, maar ook helpt het je de situaties te accepteren waar je juist geen invloed op hebt. Je kunt de oefening hier downloaden en zelf maken. Je kunt ook vragen of je hem samen met je behandelaar kan maken.

ggz-momentum-logo

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap