Onderzoek naar spiritualiteit: voor de behandelaar

Rol spiritualiteit bij herstelproces

Dit jaar is er bij Momentum onderzoek gedaan naar de ervaring van spiritualiteit en welke rol dit speelt bij het herstelproces van cliënten. De bovenstaande uitspraak komt van een van de deelnemers van het onderzoek. Zij maakte in haar verleden veel pijnlijke dingen mee die grote impact hadden op haar leven. Toch geeft ze aan dat ze dit lijden nodig heeft gehad om te komen waar ze nu is. Als ze het zou mogen terugdraaien, zou ze het lijden opnieuw willen doorstaan om op de plek te komen waar ze nu is.

Serenity prayer

Meerdere deelnemers van het onderzoek geven aan hun lijden niet te hebben willen missen. Ze geven aan dat hun lijden ze heeft gemaakt tot wie ze nu zijn. ‘Het heeft zo moeten zijn’ zeiden ze. Sommigen beschreven alsof ze ervaarde dat er een pad voor hen is uitgestippeld waarbij alle momenten van tevoren zijn vastgelegd. De eigen invloed leek hierbij klein. Acceptatie dat het leven loopt op een manier waar zij zelf weinig invloed op hebben gaf hen rust.

Een tool die sommige deelnemers van het onderzoek hielp bij het vinden van rust in vervelende situaties was de ‘serenity prayer’. Deze oefening helpt om de focus te verleggen op de dingen waar we wel invloed op kunnen uitoefenen en de dingen te accepteren waar we geen invloed op hebben. Download hier de tool en probeer hem eens uit met een cliënt!

ggz-momentum-logo

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap