Jaarverslag 2019

Een jaar met een innovatieve blik

GGZ Momentum is in 2010 gestart als een initiatief van een aantal mensen dat samen vond dat de zorg in Nederland beter, effectiever, maar vooral patiëntgerichter mocht. Patiënten die overal tussen wal en schip vielen, die niet in een hokje van een diagnose pasten, juist die mensen waren welkom bij Momentum en kregen een behandeling op maat, door een team van enthousiaste, warme en hooggekwalificeerde behandelaren.

Momentum is uitgegroeid tot een instelling met een specialisatie in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen en trauma in combinatie met een destructieve coping, zoals alcohol, middelen en/of eten. Momentum biedt lokale zorg in kleinschalige teams zonder managers op 6 locaties in de provincie Noord-Brabant en Gelderland.

ggz-momentum-logo

Onze zorg is er voor jou

Stichting GGZ Momentum (Momentum) is in 2010 gestart als initiatief van een tweetal ervaringsdeskundigen en een psychiater die samen vonden dat de zorg in Nederland beter maar vooral ook patiëntgerichter mocht.

Niet de professional, niet de organisatie, maar de patiënt en zijn klacht zijn het uitgangspunt om de zorg te organiseren.

Ook in 2019 hebben wij de zorg geleverd op een manier waar we niet alleen volledig achter kunnen staan, maar ook enorm trots op zijn, namelijk door vanaf het begin van het behandelcontact naast onze cliënt te gaan staan en deze te ondersteunen bij het weer vertrouwd maken met het leven. Waar we dit in 2010 bij de oprichting van GGZ Momentum deden met 10 collega’s, doen we dit inmiddels met meer dan 170 enthousiaste collega’s. Zo hebben wij in 2019 aan ruim 1067 mensen met (o.a.) complexe psychiatrische problematiek een behandeling kunnen aanbieden.

Onze missie

De missie van Momentum is om hen die door psychische problemen gehinderd worden in hun functioneren door middel van effectieve, kosten-efficiënte en mensgerichte zorg opnieuw in staat te stellen om weer op een redelijke wijze en betekenisvol te kunnen voldoen aan hun dagelijkse verantwoordelijkheden.

Onze visie

Het is de visie van Momentum dat ieder mens een fundamenteel recht heeft om op een redelijke wijze vorm te kunnen geven aan een betekenisvol bestaan. Psychische problemen kunnen daarin een ernstige hinderpaal vormen. GGZ Momentum wil voor hen op een maatschappelijk verantwoorde wijze een zorgaanbod ontwikkelen dat effectief en duurzaam is.

Kwaliteit en onderzoek

Bij het op peil houden van de kwaliteit van zorg, spelen onderwijs, (bij-) scholing, interne opleidingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek een grote rol.

In 2019 heeft GGZ Momentum het ervaringsgericht werken geïntroduceerd en verder doorontwikkeld. Hiernaast hebben wij de community versterkt met een ontmoetingsplek (Goed Genoeg) voor(oud)-cliënten en uitbreiding van groepen en deeltijden. Elke dag doen wij dit door een setting te creëren waarin ruimte is voor aandacht, persoonlijk contact en gelijkwaardigheid. Door deze setting hebben wij in 2019 opnieuw successen geboekt met een cliënttevredenheid van 8,5 (n=140). Intern onderzoek toont o.a. aan dat cliënten zich serieus genomen voelen, begrijpelijke uitleg ontvangen en gemakkelijk contact kunnen maken met behandelaren. Een score waar wij ontzettend trots op zijn maar die ook ruimte voor verbetering geeft. De effectmetingen laten zien dat de klachten afnemen (BSI) en de ervaren kwaliteit van leven (ICECAP/EQ 5D) toeneemt.

“Ik ben door mijn behandeling gegroeid. Ik heb enorm veel geleerd over mezelf en heb het vertrouwen gekregen dat ik het weer zelf kan. Samen met mijn behandelaar heb ik diverse keuzes kunnen maken m.b.t. de therapievorm.”

 

“Complimenten voor het secretariaat. Je voelt je hier echt welkom en totaal niet veroordeeld. De uitstraling en informatievoorziening van de secretaresses geven je een fijn welkom gevoel. Ze zien je als mens en niet als een psychisch geval. Top!”

 

“Ik voelde mij hier serieus genomen en heel prettig behandeld. Ik kreeg de tijd en voelde mij geen ”nummer” Dank daarvoor!”

Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?
%
Tevredenheidscijfer behandeling?
%

“Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn”

Momentum heeft de ambitie de zorg die zij levert verder te verbeteren en de patiënttevredenheid naar een hoger niveau te brengen. Zij streeft en werkt toe naar de doorgroei naar landelijk expertisecentrum en zal haar zorg nog beperkt uitbreiden naar een schaalgrootte die recht blijft doen aan de uitgangspunten:

 • Patiëntgericht
 • Uitstekende zorg
 • (Hoog)specialistisch
 • Kleinschalig georganiseerd

Momentum wil zich ook op bedrijfseconomisch vlak verder blijven professionaliseren en innoveren en is mede daarom op zoek naar een duurzame financierder.

Groei cliënten

2010: 266 cliënten

2011: 288 cliënten (+22)

2012: 369 cliënten (+81)

2013: 577 cliënten (+208)

2014: 625 cliënten (+48)

2015: 721 cliënten (+96)

2016: 941 cliënten (+220) 

2017: 1055 cliënten (+114) 

2018: 1120 cliënten (+65) 

2019: 1130 cliënten (+10) 

Wie is de cliënt bij Momentum?

Meervoudige problematiek

1. Momentum is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met verslaving en/of eetstoornis in combinatie met trauma of persoonlijkheid-, stemmings-, en/of angststoornis.

2. Momentum behandelt mensen met alle vormen van verslaving met uitzondering van GHB-verslaving, heroïne en andere opiaatverslavingen en mensen met Anorexia Nervosa met een BMI onder de 17.

3. Meer dan 94% van de cliënten van Momentum kampt met meervoudige problematiek (dubbele of meervoudige diagnose) en heeft doorgaans een voorgeschiedenis in behandeling en worstelt met meerdere problemen op maatschappelijke leefgebieden.

Aangepast zorgaanbod

4. De cliënt van Momentum komt uit elke laag van de bevolking: arm, rijk, laagopgeleid, hoog opgeleid, uit de stad of uit de dorpen. Vaders, moeders, dochters en zonen.

5. In de loop van de jaren heeft de doelgroep van Momentum zich op een natuurlijke wijze ontwikkeld. Zo is de doelgroep van voornamelijk verslaving veranderd naar een complexere en zwaardere doelgroep met meervoudige problematiek. Momentum heeft haar zorgaanbod daarop ook aangepast, bijvoorbeeld door een kliniek-vervangend aanbod te ontwikkelen (intensieve deeltijden).

"Ik was redelijk moedeloos aan het worden, ondanks alle therapieën die ik kreeg en geen verbetering voelde. Toen kwam ik bij GGZ Momentum terecht. Ben er nog niet helemaal, maar ik voel dat het de goede kant op gaat."

Johan (45)


"Ik ben nu wel gelukkig, dit had ik 2 jaar geleden niet kunnen zeggen. Ik ben zo blij dat ik niet meer dagelijks aan eten moet denken."

Susanne (24)


"Ik wil gewoon graag met mezelf aan de slag zodat ik ook weer happy in het leven kan staan, weet waar ik gelukkig van word en die dingen ook kan doen."

Sabine (33)


"Je hebt zelf invloed op de behandeling en mag zelf zeggen wat je nodig hebt. De band met mijn familie is beter dan ooit, wat voorheen problematisch was."

Justin (26)

Unieke kenmerken organisatie

Samen beslissen

Om onze visie in de praktijk waarheid te maken hebben we een aantal keuzes gemaakt die ons uniek maken in Nederland:

 • Teams op de locaties organiseren zichzelf en hebben geen managers (overbodige overhead wordt geëlimineerd uit het proces) waardoor middelen daadwerkelijk aan zorg worden besteed;
 • Werken bij Momentum betekent dat je gezamenlijk eigenaar bent van je eigen werkplek: teams kiezen dus zelf hun collega’s en elke collega is lid van de ondernemingsraad;
 • De ondersteunende diensten die niet-gerelateerd zijn aan patiëntenzorg (HR, Financiën, IT en Communicatie) zijn gecentraliseerd en leveren diensten aan de verschillende locaties;

Een verfijnde samenwerking

Momentum heeft een Academy die het gezicht vormt van alle professionele diensten en lessons learned (zowel organisatorisch als zorginhoudelijk) naar de markt:

 1. Publicaties en boeken over zorginhoudelijke onderwerpen
 2. Onderzoekers/PhD studenten die in samenwerking met Universiteiten bezig zijn om innovatieve behandelvormen te toetsen en ontwikkelen
 3. Ondersteuning van zorgorganisaties (financieel/administratief) en het innoveren van het zorgaanbod d.m.v. cursussen en producten

Onze 4 prachtige locaties

Omdat de zorgvraag altijd in beweging is, is in 2019 natuurlijk ook ons behandelaanbod op onze diverse locaties verder ontwikkeld:

 • Circa 90% van de cliënten van Momentum komt uit een straal van 30 km van de regio’s

GGZ Momentum locaties in 2019:

(Klik hieronder voor de informatie per locatie)

GGZ

Breda

‘s-Hertogenbosch

GGZ Momentum Nijmegen

Nijmegen

Breda

Nieuwsgierig naar meer

Binnen team Breda zijn er in 2019 veel veranderingen geweest als het gaat om verhuizing (nieuw pand), wisselingen binnen team (personeel) en ontwikkelingen binnen het team. Team Breda heeft gewerkt aan een stevige fundering qua stabiliteit binnen het team. Het team geeft aan nieuwsgierig gemaakt te zijn naar meer interne ontwikkelingen en naar een modernere werkplek op de nieuwe locatie. Ontwikkelingen Breda is gestart met een nieuwe manier van vergaderen middels ‘Open space’. Team Nijmegen werkt hier al een tijdje succesvol mee. Verder is er een nieuwe groep ingebracht, is er een beeldende therapeut begonnen, ervaringsgerichte groep opgestart, en zijn de groepsleden meer in het hier en nu gebracht. Deze groep gaat inhoudelijk over de interactie tussen groepsleden (relatie binnen de groep). Het team geeft aan erg blij te zijn met het moderne pand wat meer comfortabel is gaan voelen t.o.v. het oude pand. Dit geeft een trots gevoel zowel voor collega’s als cliënten.

Een verfijnde samenwerking

Team Breda is trots op het feit dat zij het team verder vorm hebben kunnen geven. Er zijn door deze ontwikkelingen nog meer verbindingen binnen het team ontstaan en heeft dit het team zelf ook laten groeien en ontwikkelen. Qua visie is er meer vertrouwen in het team en de richting waar zij gezamenlijk heen willen. “Afgelopen jaar is er meer samenhang ontstaan” en “Wij werken nu nog meer samen tijdens de vergaderingen”, wordt daar nog aan toegevoegd Doorgroeien in 2020 Het team geeft aan meer te gaan doorontwikkelen en daar komend jaar (2020) de vruchten van te plukken. Zo is er ruimte voor een nieuwe psychotherapeut, nieuwe 2 daagse deeltijdbehandeling en een nieuwe MDO structuur.

‘s-Hertogenbosch

Schematherapie deeltijd

De deeltijd schema heeft enkele mooie ontwikkelingen binnen het team doorgemaakt. Zo geeft het team aan dat ze groter zijn geworden. De professionals in deze deeltijd voelen een sterk teamgevoel. De deeltijd wordt meer bezet/ingevuld met het aanbieden en toepassen van schematherapie. Zo geeft Nikkie aan dat dit meer leeft dan voorheen. Ook is er een nieuwe groep opgestart (2 nieuwe ambulante groepen). Cas geeft ook aan dat in 2019 de ‘Nazorggroep’ nieuw in het leven is geroepen. Al om al voelt het team hecht en zijn ook de nieuw aangenomen collega’s in dit team fijn en deskundig. Gezamenlijk geven zij aan dat er ook meer opleidingen binnen het team (meer schemagericht) gevolgd zullen worden. Door de splitsing van de 2 locaties in ‘s-Hertogenbosch (Julianaplein en Oranje Nassaulaan) zijn de lijntjes korter geworden binnen de deeltijd schematherapie.

Grote betrokkenheid

Het team geeft aan trots te zijn op de verbondenheid tussen collega’s. Dit geeft een fijn en hecht teamgevoel. Het team wil doorgroeien en de betrokkenheid binnen het team (en met cliënten) verder laten groeien. Zo zal er in 2020 gewerkt worden aan o.a.: start interne schemaopleiding, nog meer groepsdynamisch werken en opzetten/verder ontwikkelen van de ervaringsgerichte groep.

Eetdeeltijd

De eetdeeltijd geeft aan dat de inhoud van de groepen is veranderd. Zo is er de behoefte om meer ‘visie’ te ontwikkelen en (enkele van) de groepen meer specifiek te richten op het eten.  Als nieuwe ontwikkeling geeft het team aan meer te willen verbreden. Dit bijvoorbeeld op het gebied van inhoudsverandering en m.b.t. de procesgroep zich meer te laten uitspreken (waarin cliënten zichzelf mogen gaan uitdagen en te laten zien). Ook is er meer aandacht besteed aan de combi eetproblematiek en het onderliggende probleem, zoals een depressie, angst, trauma, e.d. Ook heeft het team afgelopen jaar een steeds betere manier gevonden om de non-verbale modules aan te laten sluiten op de verbale modules (d.m.v. mensen met een beetje vooropzet met elkaar te laten spreken). Nog meer uitdagen!

Een veilig gevoel binnen het team

Er heerst een enthousiast en ontspannen sfeer binnen de eetdeeltijd. Zo geven collega’s elkaar mee dat ze merken dat er bijvoorbeeld meer oog is voor het ‘lichaam gerichte’, maar ook dat er meer individuele mogelijkheden ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld dramatherapie nog gerichter ingezet worden op momenten tijdens het behandelproces wanneer daar behoefte naar is. De behoefte van het team wordt naar elkaar uitgesproken en geven alle collega’s aan dat het een veilige omgeving is, een team waar stabiliteit en rust heerst. “Het is gewoon prettig om bij het team te horen!”

“Het eetdeeltijd programma is blijvend in ontwikkeling maar hoeft niet extreem bijgesteld te worden” aldus het team. Collega’s binnen het team geven aan dat er respect en mildheid aanwezig is tussen collega’s en cliënten . “Een gevoel van mooi werk” wordt daar nog aan toegevoegd. Het team is naast deze punten trots erg op de systeembenadering, “dit is namelijk een zeer stabiel onderdeel in ons behandelprogramma”.

2020 en verder:

Eigenlijk hoeft er niet veel te veranderen que doelen en ontwikkelingen binnen het team. Dit komt mede doordat het team eind 2019 de meeste veranderingen heeft doorgemaakt en er nu stabiliteit heerst. De eetdeeltijd wilt veel samen blijven werken en doorgaan waar zij staan als team. De MERT willen ze in 2020 nog meer op het cognitieve stuk gaan uitbouwen, gebruik maken van het gehele scala. Qua teamuitbreiding is er wel een behoefte aan een GZ- of ervaren psycholoog (welke ook intakes kan doen). Omdat het team bestaat uit enkel vrouwen, zou een man een goede toevoeging zijn verteld 1 van de collega’s uit het team.

Steun-/structurerende team

Het steun-/structurerende team geeft net zoals het schemateam aan in 2019 groter te zijn geworden. Ook in dit team heerst een fijne sfeer en voelt het als een hecht team. De groei van het team heeft ook te maken met de uitbreiding van de ‘nazorggroep’ (2- daagse uitstroomgroep) welke erbij aan toegevoegd is. Het team bestaat steeds meer uit fijne, leergierige en open mensen. Met alle collega’s van de deeltijd in 1 pand zijn de lijntjes veel korter geworden en is het ‘binnenlopen bij elkaar’ een stuk gemakkelijker geworden. Het team is trots op het sterke teamgevoel (ondanks de wisselingen binnen het team). Ook tussen de collega’s is er een verbonden gevoel, een echt teamgevoel.

Innovatieve oplossingen

Het steun-/structurerende team heeft als doel om in 2020 de 2-daagse nazorggroep verder te optimaliseren. Ook wordt er een strippenkaart (vrije dagen) voor cliënten geïntroduceerd. Binnen het team zullen er enkele collega’s opleidingen en cursussen gaan volgen/afronden zoals CGT (cognitieve gedragstherapie), schematherapie en narratieve therapie. De samenwerking met Promentis (biedt klinische behandeling aan in Zuid-Afrika) zal verder worden geoptimaliseerd en zal zich richten op de terugkeer van cliënten welke hier in behandeling zijn geweest. Daarnaast zal het steun-/structurerende team een programma gaan ontwikkelen gedurende de wachttijd instroom deeltijdbehandeling.

Nijmegen

Nieuwe groepen

In 2019 is 2 tot 3 keer per jaar de “Kom Maar Op” training met succes gegeven welke zich richt op assertiviteit en emotieregulatie. Hier is veel goede feedback op ontvangen door zowel het team als van cliënten! Er is een nieuwe groep opgezet door diverse collega’s gericht o.a. op het thema ‘Trauma & Seksualiteit’. Verder zijn er diverse groepen doorontwikkeld en/of verder opgezet. Zo wordt er nu binnen de deeltijd met iedereen tegelijk een gezamenlijke evaluatie gepland. Ook al betreft dit de eerste deelname van een cliënt aan deze deeltijd.

Samenwerking binnen het team

De samenwerking en het teamgevoel binnen team Nijmegen is nog verder gegroeid en sterker geworden. Er hangt een goede en fijne collegiale sfeer. Overleggen in de vorm van ‘Open Space’ werkt goed en effectief en wordt daarom ook in 2020 gecontinueerd. Er zijn in 2019 veel goede/nieuwe collega’s binnen het team gestart. Dit heeft ervoor gezorgd dat het team nog stabieler is geworden en dat de kennis binnen het team, onderlinge samenwerkingen en zorgprofessionaliteit nog verder is toegenomen. Er is veel vrijheid voor eigen inbreng en creativiteit om een groep naar eigen hand te zetten. “Dit werkt er prettig!” Team Nijmegen gaf aan erg blij te zijn met de PA (patiëntenadministratie) binnen deze locatie, een mooi compliment. De ‘Kennisdag’ voor nieuwe werknemers, welke plaatsvindt op locatie ‘s-Hertogenbosch, wordt goed ontvangen. Deze dag geeft nieuwe werknemers een goede voorbereiding op het werken binnen Momentum.

Onderzoek en kwaliteit

Er is een onderzoek gestart met betrekking tot de effectiviteit van deeltijden (op verschillende locaties). Team Nijmegen zet zich in voor een gezonde werkplek voor collega’s en haar cliënten. In 2019 is het gelukt om de locatie ‘rookvrij’ te maken. Start en doorzet van E&O (Evaluatie & Ontwikkeling).

Innovatief aanbod

Er zijn meer aanmeldingen voor EMDR ontvangen (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), in 2019 is hier meer aandacht naartoe gegaan omdat de vraag is toegenomen. EMDR zal ook in 2020 verder ontwikkeld en toegepast worden. Er is een bijzonder aanbod voor cliënten om hun relatie met belangrijke naasten te verbeteren of nieuw leven in te blazen middels een wandeling van een hele ochtend op de Mookerhei onder leiding van de systeemtherapeuten. Er is een ouder-kind-wandeling, een relatiewandeling (voor koppels) en een “brussen”-wandeling (broer-zus).

Opleidingsmogelijkheden

Er zijn nog meer mogelijkheden en ruimte als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en interne opleidingen. Zo is bijvoorbeeld de 100-uurs groepsdynamica (CGT) goed ontvangen binnen team Nijmegen.

Speerpunten richting 2020

Meer schema/EMDR qua cursus en aanbod voor cliënten gaan toepassen. Er zijn plannen om de ‘Academy’ voor 2020 verder op te gaan zetten. E&O (Evaluatie & Ontwikkeling).

Ondersteunende diensten

Human Resources

In 2019 heeft een aantal HR-topics op de agenda gestaan. We hebben zo een slag weten te slaan met de digitalisering van personeelsdossiers en zijn aan het voorbereiden om de gehele personeelsadministratie veilig en compleet online in de “Cloud” te zetten. De focus is dat medewerkers meer inzage krijgen tot een eigen dossier en we willen toewerken naar de mogelijkheid om medewerkers meer regie te geven over hun portfolio, ontwikkelen en carrièreplanning.

Zo zijn we al gestart met het faciliteren van een nieuwe vorm van het evalueren van medisch specialisten middels IFMS; een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. We willen deze methodiek gaan toepassen op een breder publiek om zo te kunnen voldoen aan de standaarden middels hedendaagse technieken die voor één ieder voordelen opleveren. We hebben daarnaast meer en meer vorm gegeven aan onze Academy. We bieden periodiek gecentraliseerd introductieprogramma’s voor nieuwe collega’s, verzorgen workshops en trainingen en hebben samenwerkingsvormen met docenten van onder andere geaccrediteerde CGT-opleidingen en Groepsdynamica trainingen voor collega’s en externen.

Tevens hebben we ons ingespannen en onze samenwerking verder uitgebreid op het gebied van het opleiden van Gezondheidszorgpsychologen middels de proeftuinen, een regionaal partnerschap met collega-instellingen in het opleiden van gezondheidszorg professionals in een breder perspectief.

Marketing en communicatie

Wie de zorg vanuit cliëntperspectief en creatieve ogen bekijkt zal zien dat GGZ Momentum op communicatievlak een kleine opfrisbeurt nodig heeft. In 2019 is er al een start gemaakt om het gevoel van ‘binnen de organisatie’ meer naar buiten te brengen via de kanalen die daarvoor ingezet kunnen worden.

Door het vertrek van een collega is er binnen dit team personeelsuitbreiding gekomen op het gebied van het herinrichten van de nieuwe website, dataverzameling, content en zoekmachinemarketing. In 2019 zijn hier de eerste stappen toe gezet om de huidige vormgeving en online communicatie om te vormen naar een nieuwe huisstijl, wat past binnen de cultuur en uitstraling van onze teams van GGZ Momentum. Hiervoor is reeds een nieuwe website (volledig responsive voor mobiel, tablet en desktop) en folder huisstijl in ontwikkeling welke naar verwachting in Q1 2020 gelanceerd zal worden.

Deze ontwikkelingen zal bijdragen aan een betere vindbaarheid en logica voor de (toekomstige) cliënt. Ons doel is om in 2020 al onze online en offline kanalen welke daarbij horen opnieuw te beoordelen en in te zetten volgens de nieuw ontwikkelde huisstijl.

GGZ Momentum heeft een aantal diensten welke ondersteunend zijn m.b.t. de zorg die wij leveren. De medewerkers in de ondersteunende diensten werken niet direct in de zorg en ondersteunen op diverse manieren.

Logo_bird_diap

Naast werken ook volop plezier

Het kan niet ontkend worden dat de teams van GGZ Momentum creatief zijn ingesteld. Zo zijn er activiteiten als de ‘Momentum Games’ georganiseerd en houdt elk team ieder jaar een kerstviering (van karaoke, verkleedpartij tot een hilarisch rollenspel).

Momentum Games

Op deze gezellige middag op locatie Veldhoven is er een mini toernooi georganiseerd met verschillende soorten spellen waarin teams tegen elkaar zullen spelen. Iedereen vormt een team met collega’s van je eigen locatie. Er zullen verschillende soorten spellen zijn, waardoor het voor iedereen die wil toegankelijk is. Afsluitend was een een BBQ met vlees of vega keuze! Wat een topdag was dit!

Een mooie club van zorgprofessionals

GGZ Momentum werkt vanaf de oprichting in een platte organisatie met zelforganiserende teams, zonder managers op de vestigingen. Het overhead percentage op basis van fte blijft daarmee beperkt tot 11%. GGZ Momentum hanteert de definitie van onderzoeksbureau Berenschot voor de overhead, die in 25 sectoren onderzoek hebben gedaan. Daarbij wordt uitgegaan van een universele set aan functies die ten dienste staan aan het primaire proces (behandelaren in het geval van GGZ Momentum). In de GGZ sector ligt de overhead gemiddeld op 22%.

FTE ontwikkeling

2010: 10 FTE

2011: 21 FTE (+11)

2012: 28 FTE (+7)

2013: 44 FTE (+16)

2014: 68 FTE (+22)

2015: 91 FTE (+23)

2016: 105 FTE (+14)

2017: 113 FTE (+8)

2018: 120 FTE (+7)

2019: 117 FTE (-3)

2020: 133 FTE (+16) 

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap