Beveiligingsincident locatie ‘s-Hertogenbosch

Recentelijk heeft zich een informatie-beveiligingsincident voorgedaan bij GGZ Momentum, locatie ‘s-Hertogenbosch. Met dit incident heeft iemand zonder toestemming, toegang genomen tot het berichtenverkeer tussen GGZ Momentum (locatie ‘s-Hertogenbosch) en ZorgDomein (ZorgDomein is de applicatie waarmee bijvoorbeeld de huisarts doorverwijst naar specialistische zorg).

Het is niet met zekerheid te stellen of er inbreuk heeft plaatsgevonden op cliënt- en/of zorginformatie. De kans dat er inbreuk op cliënt- en/of zorggegevens heeft plaatsgevonden wordt als zeer klein geschat.

GGZ Momentum heeft het incident, conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook al achten wij de kans miniem dat er daadwerkelijk gegevens van cliënten zijn ingezien, wij vinden het belangrijk om onze cliënten hierover te informeren.

Uiteraard doet GGZ Momentum er alles aan binnen de mogelijkheden om herhalingen te voorkomen. Daarom hebben we maatregelen genomen om de kans op herhalen tot het uiterste te beperken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

L.V.W. Huygens Tholen, Functionaris Gegevensbescherming | FG@ggzmomentum.nl