Algemene voorwaarden

GGZ Nederland heeft in samenwerking met het Landelijk Platform GGz en de Consumentenbond algemene leveringsvoorwaarden ggz opgesteld welke de voorwaarden uit 2012 vervangen. De nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz is aangenomen op de alv van GGZ Nederland en in januari op de alv van het Landelijk Platform GGz. Net als voorheen zijn de algemene leveringsvoorwaarden een lidmaatschapsverplichting. De nieuwe voorwaarden dienen gebruikt te worden voor de overeenkomsten met cliënten die na 1 maart 2017 worden gesloten.

De algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017 kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn daarnaast op de website van de SER gepubliceerd.

GGZ Momentum

Heb je een vraag over GGZ Momentum of wil je je graag aanmelden? Neem dan contact op met de receptie van onze locaties of meld je direct aan.

Logo_bird_diap