Omgeving

GGZ Momentum is een specialistische GGZ instelling, opgericht door professionals die menen dat de zorg anders kan in Nederland. Met anders bedoelen wij persoonlijker en effectiever. Dat doen we door de kleinschaligheid van onze instelling te bewaken door persoonsgerichtheid, cliëntvriendelijkheid en herkenbaarheid. Kleinschalig betekent dat we een regionaal georiënteerde instelling zijn.

GGZ Momentum is een gespecialiseerde GGZ instelling met een specifieke deskundigheid in het behandelen van verslavingen en eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en/of trauma. GGZ Momentum heeft een cliëntgerichte houding en biedt haar behandelaren en ondersteunende diensten een ruime vrijheid om vanuit hun aandachtsgebied een bijdrage te leveren aan het geheel.
Aanvullend vragen wij:
Specifieke deskundigheid op één of meer van de volgende gebieden:
- werkervaring in de zorg (breed) en/of;
- juridische ervaring in familie- en zorgrecht en/of;
- ervaring als lid klachtencommissie en/of;
- andere relevante werkervaring.

Competenties:
- goede communicatieve vaardigheden;
- reflecterend en motiverend vermogen;
- flexibiliteit;
- analytisch vermogen;
- empathisch vermogen;

Daarnaast is het van belang dat er sprake is van:
- minimaal hbo-denk en werkniveau (van de zittingsvoorzitter is vereist dat hij/zij jurist is en wo-geschoold);
- flexibele inzetbaarheid;
- ervaring en affiniteit met klachtenbehandeling.

De klachtencommissie

De klachtencommissie is een door de Raad van Bestuur van GGZ Momentum samengestelde onafhankelijke commissie voor het behandelen van ontvangen klachten van cliënten of diens naasten over bijvoorbeeld de kwaliteit van onze zorg of de bejegening van onze cliënten of naasten. Dit met als hoofddoel cliënten of naasten te horen, opvolging te geven aan gegronde klachten en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg of ter voorkoming van escalaties in algemene zin.

Informatie & sollicitatie

Op dit moment hebben wij helaas geen openstaande vacatures.

De samenstelling

De klachtencommissie bestaan uit een drietal leden, waarvan de inhouddeskundige en de voorzitter al een zetel hebben. Wij zijn per omgaande op zoek naar een derde lid om onze commissie te verstevigen.

Functieomschrijving

- Het voorbereiden van en deelnemen aan een klachtbijeenkomst, waarna in samenspraak met de andere leden een oordeel wordt gevormd;
- Het deelnemen aan de plenaire vergadering (minimaal twee keer per jaar);
- Het samen met de commissie verder inhoud geven aan de klachtbehandeling;
- Het bijwonen en eventueel notuleren van interne en externe overleggen;
- Het al dan niet ontvankelijk verklaren van klachten.