Vacature Klinisch psycholoog en/of psychotherapeut

Functie

Klinisch psycholoog / psychotherapeut

Dienstverband

24 – 36 uur per week

Over ons

GGZ Momentum is een gespecialiseerde GGZ instelling, opgericht door professionals die menen dat de zorg anders kan in Nederland. Met anders bedoelen wij persoonlijker en effectiever. Dat doen we door de kleinschaligheid van onze instelling te bewaken door persoonsgerichtheid, cliëntvriendelijkheid en herkenbaarheid. Kleinschalig betekent dat we een regionaal georiënteerde instelling zijn met relatief kleine locaties.

GGZ Momentum is een gespecialiseerde instelling met een specifieke deskundigheid in het behandelen van psychische klachten die gepaard gaan met verslaving of vormen van problematisch gebruik van (genots-) middelen, dwangmatige handelingen en/of eetproblemen. Juist de onderliggende problematiek wordt behandeld. Denk hierbij aan depressiviteit, burn-out, angstklachten, sociale angsten en minderwaardigheidsgevoelens, persoonlijkheidsproblematiek en aanverwante problematiek.

GGZ Momentum heeft poliklinieken in ’s-Hertogenbosch, Breda, Helmond, Nijmegen en Veldhoven. GGZ Momentum is een groeiende en ambitieuze organisatie. Momenteel heeft de instelling een omvang van meer dan 150 collega’s en in 2019 werd zorg verleend aan meer dan 1200 cliënten.

De groei van de afgelopen jaren geeft een frisse dynamiek met kansen, maar stelt ook eisen aan de organisatie en aan de professional. We functioneren op basis van wederzijds vertrouwen en zoeken ieders toegevoegde waarde in het geheel.

Hoe ga jij de functie invullen?

Als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut bij GGZ Momentum werk je met (jong)volwassen met specifieke aandoeningen zoals persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, afhankelijkheid van middelen en/of processen en alle co-morbide stoornissen. Je bent in staat te werken met deze brede doelgroep en je beheerst het gehele spectrum van psychische problematiek.

Binnen GGZ Momentum kun je als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut werkzaam zijn in diverse behandelintensiteiten, zoals dagbehandelingen (ondersteunend/structurerend of inzichtgevend van aard) en ambulante behandelingen (zowel individueel als in groepsverband).

Als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut bekleed je de positie van regiebehandelaar en geef je supervisie aan (GZ)-psychologen, sociotherapeuten en non-verbale therapeuten.

Voor alle settings geldt een algemeen takenpakket:

 • Je participeert in de intake en behandelfase. Je diagnosticeert, behandelt en superviseert;
 • Je voert zo nodig psychodiagnostiek uit. Je voert psychotherapeutische behandelingen uit binnen de kaders van gangbare psychotherapeutische stromingen;
 • De behandeling vindt daarnaast plaats tegen de achtergrond van de motivationele methodiek en cognitieve gedragstherapeutische methodiek;
 • Je behandelt desgewenst zowel groepsgewijs als individueel;
 • Je stelt behandelplannen op en ziet toe op de uitvoering van behandelplannen door (GZ)psychologen, sociotherapeuten en non-verbale therapeuten;
 • Je ziet toe op een regelmatige evaluatie van de behandelingen en ziet toe op de voortgang van de behandeling;
 • Je houdt op adequate wijze de voortgang van je behandeling in het EPD (Elektronisch Patiëntendossier USER®);
 • Je vindt de balans tussen zelfstandig werken en samenwerken binnen de kaders van een multidisciplinair en zelfsturend team.

Om ingezet te kunnen worden als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut, heb je WO Psychologie gevolgd, aangevuld met een afgeronde postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeut. Je bent BIG geregistreerd en houdt je vak en registratie bij volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

 

Bij GGZ Momentum werken enthousiastelingen, reizigers, verhalenvertellers, muzikanten, moeders, dromers, wetenschappers, vaders, hardlopers, fitnessfreaks, ervaringsdeskundigen en alles wat er tussenin zit.

 

Ruimte en vrijheid voor ontwikkeling

De klinisch psycholoog en/of Psychotherapeut is in staat eerder verricht psychodiagnostisch onderzoek op inhoud en kwaliteit te beoordelen, dan wel te verrichten.

Ook wat betreft psychologische behandeling/psychotherapie is de klinisch psycholoog in staat de kwaliteit en resultaten van eerder of huidige behandeling te beoordelen, behandelmogelijkheden te overzien en gangbare behandelingen uit te voeren. Voor een goede uitoefening van je functie als klinisch psycholoog, beschik je over de volgende competenties:

 • Communicatief vaardig: zich zowel schriftelijk als mondeling goed duidelijk maakt, goed luistert en inhoudelijke betekenissen en betekenissen op betrekkingsniveau verstaat en begrijpt, woordkeus en spreekstijl aanpast aan demografische kenmerken, etnische en culturele achtergrond van cliënten of cliëntsystemen, de regie houdt over het gesprek.
 • Professionele vaardigheden: psychodiagnostiek en indicatiestelling, psychologische behandeling waaronder psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek;
 • Resultaatgericht: zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijven richten op het bereiken van het doel;
 • Stressbestendig: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises;
 • Flexibiliteit: gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen.

 

Aanvullend:

 • Je bent een cultuurdrager, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk;
 • Je hebt inspirerende en motiverende kwaliteiten en weet deze ook over te dragen;
 • Je kunt problemen en ontwikkelingen van patiëntzorg en zorgorganisatie in kaart
  brengen;
 • Je bent in staat een innovatieplan op te stellen en te implementeren;
 • Je levert actief een bijdrage aan ontwikkelen van inhoudelijk beleid;
 • Je kunt zorgprocessen aansturen en bent in staat om mensen te begeleiden die aan zorgprocessen uitvoering geven.

Loopbaan en ontwikkeling

Functioneringsgesprekken vinden plaats binnen de behandelteams. meestal in een 360 graden feedback vorm. Dit is de mogelijkheid om persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen bespreekbaar te maken. GGZ Momentum is een ambitieuze en groeiende instelling waar over de tijd verschillende doorgroei mogelijkheden en persoonlijke ontplooiingskansen ontstaan.

Wat krijg je van ons?

Beloning vindt plaats conform de geldende CAO-GGZ, FWG inschaling schaal 70/75, afhankelijk van relevante ervaring en opleiding.

Solliciteer nu!

Herken jij jezelf in de aanpak van Momentum? Wil jij jezelf kunnen ontwikkelen in een zelfsturend team zonder manager(s)? Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur nu jouw motivatiebrief en cv (of vraag) per mail naar: sollicitaties@ggzmomentum.nl t.a.v. mevr. Farah Chtari.